Take 5 is een groep van 5 kunstenaars uit Meppel en omgeving. "Zij onderhouden hun vriendschapsband door het organiseren van gezamenlijke tentoonstellingen".

Take 5 is a collective of five Dutch artists from Meppel and surroundings. "They maintain their friendship by organizing joint exhibitions".